۰۹ شهریور، ۱۳۸۹

رونویسی تنهایی‌ها - 7

یقین دَرُم اثر امشو به های های مو نیست
که یار مسته و گوشش به گریه‌های مو نیست
خدا خدا چه ثمر ای موذنا، که امشو
خدا خدای شمایه، خدا خدای مو نیست
...نمود خونمِه پامال و خونبهامِه نداد
زدم چو بر دمنش دست، گفت پای مو نیست

- صدا و ساز زنده‌یاد پرویز مشکاتیان
شعر از ملک الشعرا بهار

۳۰ مرداد، ۱۳۸۹

رونویسی تراژدی - 9

من به اندازه‌ی یک ابر دلم می‌گیرد
وقتی از پنجره می‌بینم
حوری، دختر بالغ همسایه،
زیر کمیاب‌ترین نارون روی زمین فقه می‌خواند


شعر: سهراب سپهری

۱۹ مرداد، ۱۳۸۹

رونویسی تنهایی‌ها - 4

امروز در اين شهر چو من ياری نیست
آورده به بازار و خريداری نیست
آن کس که خريدار، بدو رايم نیست
وان کس که بدو رای، خريدارم نیست

ابوسعيد ابوالخير